לתאום פגישת היכרות, צרו קשר

שם מלא*

דוא״ל*

טל*

ג. אליגון בע"מ

טלפון: 03-6149502
פקס: 03-6149510
דרך בגין 53, ת.ד. 51115
תל‭ ‬אביב ‬6713812
דוא"ל: office@alyagon.com

About yaniv_7m2nh93n

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far yaniv_7m2nh93n has created 16 blog entries.

היוון קצבאות ביטוח לאומי – איסוף מידע

בית המשפט העליון: בשאלת ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי, יש להתחשב בקיצור תוחלת חיי הניזוק שנפסקו על ידי בית-המשפט במסגרת חוות הדעת האקטוארית.

היוון קצבאות ביטוח לאומי – איסוף מידע2020-01-21T10:12:18+00:00

קיבוצים

Our Clients קיבוצים בעקבות התפתחות התקינה החשבונאית בישראל בשנים האחרונות, המאופיינת בהתקרבות הדיווח הכספי לערכי שווי במקום ערכים היסטוריים, עולה הדרישה לביצוע חישובים אקטואריים המשמשים את החברה לצרכי דיווח כספי. במסגרת זו נולדה גם הוראה חשבונאית מספר 4 אשר פורסמה בשנת 2015 על ידי הועדה לכללי חשבונאות ולתקני ביקורת באגודות שיתופיות [...]

קיבוצים2019-11-26T09:49:33+00:00

רואי חשבון מבקרים

Our Clients ליווי מעסיקים בתהליכי ניהול כוח אדם ניהול כוח אדם מהווה את אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בפניהם עומדת חברה ועל כן מפנה המעסיק משאבים רבים למטרה זו. במטרה ליעל תהליכי ניהול כוח אדם, מעסיק נדרש ללמוד את המצב הקיים וכן להעריך את העתיד. היות והעתיד טומן בחובו אי-ודאויות רבות העשויות [...]

רואי חשבון מבקרים2019-11-26T09:50:32+00:00

עו"ד ובתי משפט

Our Clients חוות דעת מומחה לצורך התדיינות משפטית חוות דעת מומחה נדרשת כאשר עולה סוגיה משפטית המצריכה ניתוח כלכלי ו/או סוגיה הכוללת אי ודאות כספית. חוות הדעת האקטוארית מוגשת במטרה לספק מידע מקצועי וענייני על אופן הערכתו של האקטואר את הסוגיה הנידונה. אופן עריכת התחשיבים האקטואריים הנדרשים וסיכום תוצאות התחשיב האקטוארי [...]

עו"ד ובתי משפט2019-11-26T09:50:47+00:00

מוסדות בריאות

Our Clients מוסדות בריאות בעקבות התפתחות התקינה החשבונאית בישראל בשנים האחרונות המאופיינת בהתקרבות הדיווח הכספי לערכי שווי במקום ערכים היסטוריים, עולה הדרישה לביצוע חישובים אקטואריים המשמשים את החברה לצרכי דיווח כספי. העובדה כי בחברת ג. אליגון בע"מ ניתן למצוא הן אקטואר והן רו"ח מאפשרת לחברה לגשר על "הבדלי השפה". שילוב נדיר [...]

מוסדות בריאות2019-11-26T09:50:56+00:00

חברות

Our Clients חברות חברות שונות במשק עשויות להדרש לסיוע של אקטואר וזאת במגוון תחומים. בעקבות התפתחות התקינה החשבונאית בישראל בשנים האחרונות, המאופיינת בהתקרבות הדיווח הכספי לערכי שווי במקום ערכים היסטוריים, עולה הדרישה לביצוע חישובים אקטואריים המשמשים את החברה לצרכי דיווח כספי. מאז יישומה לראשונה של התקינה החשבונאית הבינלאומית בישראל, רבו המקרים [...]

חברות2019-11-26T09:51:08+00:00

תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי

בית המשפט העליון: בשאלת ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי, יש להתחשב בקיצור תוחלת חיי הניזוק שנפסקו על ידי בית-המשפט במסגרת חוות הדעת האקטוארית.

תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי2019-12-31T06:51:35+00:00

הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי

בדצמבר 2015 פורסמה על ידי רשם האגודות השיתופיות הוראה חשבונאית מספר 4 הקוראת לדיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש.

הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי2019-11-26T09:53:33+00:00

תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים – מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני

בעקבות קביעת רשות ניירות ערך כי קיים בישראל שוק עמוק של אגרות חוב קונצרניות צמודות למדד, באיכות גבוהה, צפויות להשתנות ההערכות האקטואריות הנערכות בהתאם להוראות IAS 19.

תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים – מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני2019-11-26T09:53:22+00:00

אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה

החשיבות במעורבות רואי חשבון בתהליך הייעוץ האקטוארי מהיבט החברה המזמינה את העבודה

אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה2020-03-28T16:40:23+00:00