תחומי התמחות

תחומי התמחות

חישובים אקטואריים וחוות דעת לצרכי דיווח חשבונאי

ליווי ומתן ייעוץ אקטוארי למעסיקים

חוות דעת להתדיינות משפטית

הדרכות והרצאות

חישובים אקטואריים וחוות דעת לצרכי דיווח חשבונאי

ליווי ומתן ייעוץ אקטוארי למעסיקים

חוות דעת להתדיינות משפטית

הדרכות והרצאות

עם מי אנחנו עובדים?

עם מי אנחנו עובדים?

חברות פרטיות וציבוריות

קיבוצים

עו"ד ובתי משפט

רואי חשבון מבקרים

מוסדות בריאות

חברות פרטיות וציבוריות

קיבוצים

עו"ד ובתי משפט

רואי חשבון מבקרים

מוסדות בריאות