שילוב מנצח של אקטואריה וחשבונאות

תחום האקטואריה ("ניתוח הסיכונים"), הינו מדע המשתמש בטכניקות מתמטיות, סטטיסטיות ומימוניות לפתרון בעיות כלכליות בתנאי אי ודאות.
משרד אליגון מתמחה במתן שירותים אקטוארים וחשבונאיים ונמנה זה עשרות שנים על עילית משרדי האקטואריה בישראל.
המשרד נוסד לפני למעלה מעשור על ידי האקטואר גיורא אליגון – מהאקטוארים הוותיקים והמובילים בישראל, אשר, בין היתר, כיהן כאקטואר ראשי במשרד האוצר.
אליו הצטרפה, רו"ח דניאלה אליגון, בעלת תואר שני באקטואריה, המנהלת את פעילות המשרד וכן אמונה על מלאכת הקישור המורכבת בין תחומי החשבונאות והאקטואריה.
משרד אליגון מוכר מזה שנים בשל מקצועיותו הבלתי מתפשרת לצד יחס אישי לכל לקוח, תוך בחינה יסודית של תהליכים עסקיים, אספקטים שונים במודל האקטוארי הרלוונטי וכן לסוגיות בניהול סיכונים כלכליים, חשבונאיים ומיסויים מגוונים.
משרד אליגון מעניק חוות דעת אקטואריות וליווי חשבונאי למנעד רחב של לקוחות – החל מגופים ממשלתיים, חברות מסחריות מהמוכרות במשק הישראלי, גופים מוסדיים מהגדולים בישראל וכן לקוחות פרטיים.
במסגרת שירותיו מעניק המשרד חוות דעת ומייצר חישובים אקטוארים במגוון רחב של תחומים, הכוללים בין היתר –

שילוב מנצח של אקטואריה וחשבונאות

תחום האקטואריה ("ניתוח הסיכונים"), הינו מדע המשתמש בטכניקות מתמטיות, סטטיסטיות ומימוניות לפתרון בעיות כלכליות בתנאי אי ודאות.
משרד אליגון מתמחה במתן שירותים אקטוארים וחשבונאיים ונמנה זה עשרות שנים על עילית משרדי האקטואריה בישראל.
המשרד נוסד לפני למעלה מעשור על ידי האקטואר גיורא אליגון – מהאקטוארים הוותיקים והמובילים בישראל, אשר, בין היתר, כיהן כאקטואר ראשי במשרד האוצר.
אליו הצטרפה, רו"ח דניאלה אליגון, בעלת תואר שני באקטואריה, המנהלת את פעילות המשרד וכן אמונה על מלאכת הקישור המורכבת בין תחומי החשבונאות והאקטואריה.
משרד אליגון מוכר מזה שנים בשל מקצועיותו הבלתי מתפשרת לצד יחס אישי לכל לקוח, תוך בחינה יסודית של תהליכים עסקיים, אספקטים שונים במודל האקטוארי הרלוונטי וכן לסוגיות בניהול סיכונים כלכליים, חשבונאיים ומיסויים מגוונים.
משרד אליגון מעניק חוות דעת אקטואריות וליווי חשבונאי למנעד רחב של לקוחות – החל מגופים ממשלתיים, חברות מסחריות מהמוכרות במשק הישראלי, גופים מוסדיים מהגדולים בישראל וכן לקוחות פרטיים.
במסגרת שירותיו מעניק המשרד חוות דעת ומייצר חישובים אקטוארים במגוון רחב של תחומים, הכוללים בין היתר –

מענה לדרישות הקיימות לצורך הכנת דוח כספי

חישוב אקטוארי של הטבות לעובדים, חישוב אקטוארי של פקדונות בבתי אבות, חישוב אקטוארי של התחייבויות פנסיוניות של קיבוצים

תהליכים בניהול עובדים

תמחור תוכניות פרישה מוקדמת, עלויות עובדים, תמחור הטבות עובדים, ותמחור דרישות עובדים במסגרת דיונים על הסכמי עבודה

תחשיבים במסגרת תביעות נזקי גוף

המשמשים להכנת אומדן נזק במקרים שונים וכוללים מקרים של פגיעה בזכויות פנסיוניות, הפסדי השתכרות ואובדן כושר עבודה, הוצאות ועלויות עתידיות כתוצאה מפגיעה קיימת ותחשיבים לצורך היוון גמלאות וקצבאות הביטוח הלאומי

תחשיבים הנוגעים להסדרים פנסיוניים וביטוחים

חישוב אקטוארי של הטבות לעובדים, חישוב אקטוארי של פקדונות בבתי אבות, חישוב אקטוארי של התחייבויות פנסיוניות של קיבוצים

מענה לדרישות הקיימות לצורך הכנת דוח כספי

חישוב אקטוארי של הטבות לעובדים, חישוב אקטוארי של פקדונות בבתי אבות, חישוב אקטוארי של התחייבויות פנסיוניות של קיבוצים

תהליכים בניהול עובדים

תמחור תוכניות פרישה מוקדמת, עלויות עובדים, תמחור הטבות עובדים, ותמחור דרישות עובדים במסגרת דיונים על הסכמי עבודה

תחשיבים במסגרת תביעות נזקי גוף

המשמשים להכנת אומדן נזק במקרים שונים וכוללים מקרים של פגיעה בזכויות פנסיוניות, הפסדי השתכרות ואובדן כושר עבודה, הוצאות ועלויות עתידיות כתוצאה מפגיעה קיימת ותחשיבים לצורך היוון גמלאות וקצבאות הביטוח הלאומי

תחשיבים הנוגעים להסדרים פנסיוניים וביטוחים

חישוב אקטוארי של הטבות לעובדים, חישוב אקטוארי של פקדונות בבתי אבות, חישוב אקטוארי של התחייבויות פנסיוניות של קיבוצים

הקסם של עולם האקטואריה טמון ביכולתו להתאים נוסחה לסיפור. דניאלה וגיורא אליגון אוהבים להכיר ולהעמיק בסיפורי המקרים הספציפיים ולהבינם לאורכם ולרוחבם, על מנת להגיע לתוצאה הרצויה – ההצלחה טמונה בהבנת המקרה, ובהתאמת הנוסחה – לא להיפך.
הצוות המקצועי במשרד כולל מומחים בתחום האקטואריה, החשבונאות והשכר, כמו גם, ידע רב בכל הנוגע לסוגיות מדיסיפלינות שונות בתחומי, ביטוח, פנסיה, חישובי ריבית, תמותה, זכויות סוציאליות, נכויות, חקיקה עדכנית ועוד.

למידע על הצוות

הקסם של עולם האקטואריה טמון ביכולתו להתאים נוסחה לסיפור. דניאלה וגיורא אליגון אוהבים להכיר ולהעמיק בסיפורי המקרים הספציפיים ולהבינם לאורכם ולרוחבם, על מנת להגיע לתוצאה הרצויה – ההצלחה טמונה בהבנת המקרה, ובהתאמת הנוסחה – לא להיפך.
הצוות המקצועי במשרד כולל מומחים בתחום האקטואריה, החשבונאות והשכר, כמו גם, ידע רב בכל הנוגע לסוגיות מדיסיפלינות שונות בתחומי, ביטוח, פנסיה, חישובי ריבית, תמותה, זכויות סוציאליות, נכויות, חקיקה עדכנית ועוד.

למידע על הצוות