Our Team

דניאלה אליגון

רו"ח מומחית באקטואריה

רואת החשבון דניאלה אליגון, הינה מנכ"לית משרד אליגון, אחד ממשרדי האקטואריה המובילים בישראל.
בנוסף על היותה רואת חשבון, דניאלה הינה חברת אגודת האקטוארים בסטטוס של עמית מתמחה.
לדניאלה ניסיון עתיר הכולל התמחות בניהול הממשק החשבונאי-אקטוארי המותאם לדרישות החשבונאיות, על שלל הכללים והניואנסים הרלוונטיים.
בתפקידה הקודם כרו"ח בפירמת KPMG, התמחתה דניאלה בביקורת במגזר הפיננסי ובחברות בינלאומיות, לרבות עריכת ביקורות על דוחות כספיים בהתאם לתקינה הישראלית והבינלאומית, פיתוח הדרכות והעברתן, ניסוח פרסומים מקצועיים וריכוז ידע מקצועי.
דניאלה מאמינה בפיתוח ולימוד מתמיד – ולכן בזמנה הפנוי, במקביל לצלילה, טיולים וצילום, היא מקפידה על העשרה מקצועית באופן קבוע.

השכלה

בוגרת תואר שני בסטטיסטיקה (אקטואריה), אוניברסיטת חיפה (2013);
בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים (התמחות בחשבונאות), המסלול האקדמי במכללה למנהל (2007).

דניאלה אליגון

רו"ח מומחית באקטואריה

רואת החשבון דניאלה אליגון, הינה מנכ"לית משרד אליגון, אחד ממשרדי האקטואריה המובילים בישראל.
בנוסף על היותה רואת חשבון, דניאלה הינה חברת אגודת האקטוארים בסטטוס של עמית מתמחה.
לדניאלה ניסיון עתיר הכולל התמחות בניהול הממשק החשבונאי-אקטוארי המותאם לדרישות החשבונאיות, על שלל הכללים והניואנסים הרלוונטיים.
בתפקידה הקודם כרו"ח בפירמת KPMG, התמחתה דניאלה בביקורת במגזר הפיננסי ובחברות בינלאומיות, לרבות עריכת ביקורות על דוחות כספיים בהתאם לתקינה הישראלית והבינלאומית, פיתוח הדרכות והעברתן, ניסוח פרסומים מקצועיים וריכוז ידע מקצועי.
דניאלה מאמינה בפיתוח ולימוד מתמיד – ולכן בזמנה הפנוי, במקביל לצלילה, טיולים וצילום, היא מקפידה על העשרה מקצועית באופן קבוע.

השכלה

בוגרת תואר שני בסטטיסטיקה (אקטואריה), אוניברסיטת חיפה (2013);
בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים (התמחות בחשבונאות), המסלול האקדמי במכללה למנהל (2007).