Our Team

גיורא אליגון

אקטואר (F.IL.A.A)

האקטואר גיורא אליגון, מייסד ובעלים במשרד ג. אליגון, הנו אחד מעמודי התווך של תחום האקטואריה במדינת ישראל.
לגיורא ניסיון של מעל 40 שנה בתחום הביטוח והאקטואריה.
ניסיונו המקצועי של גיורא, כולל בין היתר, כהונה כאקטואר ראשי לאוצר, במסגרת זו לקח חלק בוועדות שהכריעו בנושאים אקוטיים למדינת ישראל – ביניהם, המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, ניהול מו"מ עם קרנות הפנסיה אשר הביא להפחתת תשואת אג"ח מיועדות שהונפקו לקרנות הפנסיה, הרפורמה בשוק ההון על חברות הביטוח ועוד…
לגיורא ניסיון עשיר במתן חוות דעת אקטואריות והוא מוכר כמומחה בתחום מטעם בתי המשפט בישראל. במסגרת זו מכין גיורא חוות דעת בתיקי נזיקין הן מטעם תובעים והן מטעם נתבעים ואף שימש כמומחה מטעם שר האוצר ושר הביטחון בנושאים עקרוניים כגון הבג"ץ אשר הוגש נגדם על ידי ארגון גמלאי צה"ל בנושאי היווני פנסיה והשלכות לגבי פנסיה תקציבית.

השכלה

בעל תואר בוגר בלימודי מתמטיקה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים (1976);
השלמת לימוד אקטואריה בבית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב (1979);
חבר מלא (F.IL.A.A) של אגודת האקטוארים בישראל (1988).

גיורא אליגון

אקטואר (F.IL.A.A)

האקטואר גיורא אליגון, מייסד ובעלים במשרד ג. אליגון, הנו אחד מעמודי התווך של תחום האקטואריה במדינת ישראל.
לגיורא ניסיון של מעל 40 שנה בתחום הביטוח והאקטואריה.
ניסיונו המקצועי של גיורא, כולל בין היתר, כהונה כאקטואר ראשי לאוצר, במסגרת זו לקח חלק בוועדות שהכריעו בנושאים אקוטיים למדינת ישראל – ביניהם, המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, ניהול מו"מ עם קרנות הפנסיה אשר הביא להפחתת תשואת אג"ח מיועדות שהונפקו לקרנות הפנסיה, הרפורמה בשוק ההון על חברות הביטוח ועוד…
לגיורא ניסיון עשיר במתן חוות דעת אקטואריות והוא מוכר כמומחה בתחום מטעם בתי המשפט בישראל. במסגרת זו מכין גיורא חוות דעת בתיקי נזיקין הן מטעם תובעים והן מטעם נתבעים ואף שימש כמומחה מטעם שר האוצר ושר הביטחון בנושאים עקרוניים כגון הבג"ץ אשר הוגש נגדם על ידי ארגון גמלאי צה"ל בנושאי היווני פנסיה והשלכות לגבי פנסיה תקציבית.

השכלה

בעל תואר בוגר בלימודי מתמטיקה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים (1976);
השלמת לימוד אקטואריה בבית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב (1979);
חבר מלא (F.IL.A.A) של אגודת האקטוארים בישראל (1988).